Záručné podmienky

Reklamačné podmienky Reklamačné podmienky
Záručné podmienky:

Pneumatiky sú vyrábané s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších dostupných surovín, materiálov a technológií.

Všeobecnou povinnosťou zákazníka je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov nových pneumatík.

Predajca nezodpovedá:

- za vady spôsobené:

nesprávnym skladovaním pneumatík mimo našej spoločnosti

použitím nesprávneho rozmeru pneumatiky alebo typu diskového kolesa

použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného diskového kolesa

použitím nevhodného rozmeru pneumatiky

použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky

nesprávnou alebo neodbornou montážou pneumatiky

použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením pneumatiky od chybnej časti vozidla

prehustením alebo podhustením pneumatiky

preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla

mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením pneumatiky

poškodením pneumatiky, nesprávnou medzerou pri dvojmontáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami.

jazdou na pneumatike bez vzduchu

dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel)

poškodením alebo znehodnotením pneumatiky iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin .....)

použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom

      nesprávnym používaním snehových reťazí

použitím pneumatík v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok než bol výrobok určený

     za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu                    výrobku


Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja).

Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky

Reklamácia musí byť uplatnená v prevádzke predávajúceho spolu s dokladom o zakúpení reklamovaného výrobku. Reklamácia ktorá bude posúdená ako oprávnená bude vybavená v súlade s reklamačným poriadkom príslušného výrobcu produktu. Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia výrobku k predajcovi. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.


Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém